Kiedy warsztat samochodowy jest odpowiedzialny za nasze auto?

Data dodania:
Kategoria: Motoryzacja
Ocena
0.00

Pozostawienie samochodu w warsztacie samochodowym może być ryzykowne, szczególnie jeśli nie znasz właściciela ani mechanika. Auta często są warte setki tysięcy bądź miliony złotych, dlatego możesz mieć problem, jeśli okaże się, że ktoś go ukradł bądź uległ uszkodzeniu. Kłopotów z samochodem podczas naprawy może być wiele. Zobacz w niniejszym artykule, jaki obowiązek ma właściciel warsztatu samochodowego!

Przekroczenie terminu naprawy!

Kłopoty zakładu mogą być podyktowane niewywiązaniem się z powierzonego im zamówienia w uzgodnionym terminie. Odpowiedzialność warsztatu za auto w takiej sytuacji rośnie.

Kodeks Cywilny w artykule 478 mówi, że dłużnik będący w zwłoce ponosi odpowiedzialność za uszkodzenie bądź zgubę przedmiotu świadczenia, chyba że strata lub uszkodzenie nastąpiłoby także, jeżeli świadczenie zostało wykonane w czasie właściwym. Zapis ten obciąża odpowiedzialnością warsztat za pozostawiony mu samochód w sytuacji opóźnień. W sytuacji przekroczenia terminu zrealizowania usługi warsztat ponosi odpowiedzialność za działanie siły wyższej. Nawet przypadkowe uszkodzenie samochodu, czy też jego utrata, nie zwalniają go z odpowiedzialności.

Źle wykonana usługa przez mechanika!

Częstym przypadkiem jest nieudolne przeprowadzenie usługi, co może owocować dalszym uszkodzeniem samochodu. Odpowiedzialność w takiej sytuacji określona jest w dwóch miejscach: kontraktowym oraz deliktowym. W pierwszym przypadku odpowiedzialność wypływa z umowy. W drugim wynika ona z przepisów prawa. Odpowiedzialność na mocy umowy oznacza, że za naprawienie straty w wyniku nienależytego wykonania czy też niewykonania zadania odpowiedzialny jest dłużnik. Zwolniony z obowiązku może być, kiedy szkody wystąpiły w wyniku następstw okoliczności, za jakie nie ponosi odpowiedzialności.

Warsztat odpowiedzialny jest za przyjęty do naprawy samochód na podstawie przepisów rękojmi w przypadku wykonania naprawy. Znajdziecie je w artykule 638 Kodeksu cywilnego. Gdy w trakcie użytkowania pojazdu w okresie do 2 lat od naprawy zauważone zostaną pewne wady, klientowi przysługiwać będą roszczenia z tytułu rękojmi. Zakłada się wtedy, że wada istniała już w chwili wydania pojazdu właścicielowi. Klient może wówczas żądać wymiany rzeczy na wolną od wad, naprawy lub obniżenia ceny. To klient wybiera formę, jaką chciałby uzyskać i jest to obligatoryjne dla warsztatu.

Kradzież samochodu, który był pod opieką właściciela warsztatu samochodowego!

Umowa na reperację pojazdu, którą zawierasz z mechanikiem łączy w sobie umowę o dzieło oraz umowę przechowania, co oznacza, że właściciel warsztatu samochodowego jest odpowiedzialny za ewentualną kradzież samochodu bądź rzeczy, które się w nim znajdowały. Może on jednak udowodnić swoją niewinność poprzez okazanie, że samochód był zamknięty, uruchomiony został w nim alarm i wszystkie zabezpieczenia przed kradzieżą, a klucze i dokumenty znajdowały się poza zasięgiem ludzi!

Tagi
Oceń Artykuł
Komentarze
Wszystkich: 0

Brak komentarzy

Napisz Komentarz
Artykuły z tej kategorii

Brak Artykułów